บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

บริการใหม่ในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟน และไอแพด

บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (Bualuang mBanking)

ช่องทางใหม่ในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟน และไอแพด จากธนาคารกรุงเทพ ให้ท่านโอนเงิน ตรวจสอบยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ชำระค่าสินค้าและบริการ รวมถึงค้นหาที่ตั้งสาขาและ
เครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จัดการให้เงินเดินทางอย่างราบรื่น ไปยังจุดหมายที่ต้องการ ได้อย่างปลอดภัย ด้วยบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

 • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
 • โอนเงิน
  • โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง
  • โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น ทั้งบัญชีธนาคารกรุงเทพ และบัญชีต่างธนาคารได้ 2 วิธี ดังนี้
   - เลือกโอนไปยังบัญชีผู้รับโอนเงินที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้ในบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
   - โอนแบบระบุเลขที่บัญชีผู้รับโอนเงินโดยตรง (One-off Transfer)
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ
  • เลือกชำระให้บริษัทผู้รับชำระเงินที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้ในบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
  • ชำระโดยระบุรหัสบริษัท (Service Code) ของผู้รับชำระเงินโดยตรง (One-off Payment)
 • ค้นหาที่ตั้งสาขาและเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร


*ท่านสามารถใช้รหัสประจำตัว (User ID) และรหัสลับส่วนตัว (Password) ของบริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ทางโทรศัพท์มือถือที่ท่านมีอยู่เดิม เข้าใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้ทันที โดยไม่ต้องสมัครใช้บริการใหม่


อิสระทางการเงิน เพื่อทุกไลฟ์สไตล์

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ลงในโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน ไอแพด หรือแท็บเล็ต ได้จาก

 • Google Play Store สำหรับ Android เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป
 • App Store สำหรับ iOS เวอร์ชั่น 4.3 ขึ้นไป
 • Blackberry World สำหรับ Blackberry เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป


โดยค้นหาด้วยคำว่า “ธนาคารกรุงเทพ” หรือ “Bualuang mBanking”


เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วจะปรากฏไอคอนในเครื่องโทรศัพท์มือถือ และไอแพด ดังภาพ

      

สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ไม่สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ สามารถใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งได้ที่ www.bangkokbank.com/mbanking

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0-2645-5555

หมายเหตุ
ธนาคารไม่มีนโยบายส่ง SMS, MMS หรืออีเมล เพื่อขอให้ลูกค้าดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมใดๆ สำหรับการทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร หรือจัดทำหน้าจอ (pop-up) เพื่อให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ดังนั้น หากได้รับ SMS, MMS หรืออีเมลในทำนองดังกล่าว หรือได้ทำการคลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมที่ต้องสงสัยไปแล้ว หรือพบหน้าจอหรือข้อความที่ไม่คุ้นเคย หรือผิดไปจากปกติ ควรหยุดทำรายการทันที และติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารทันทีที่บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ (66) 0-2645-5555 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารบนมือถือAEC ConnectMoney TutorYour Security FirstBualuang Phone
Submit